Actievoering, hulp hier moet je zijn!

Hieronder vind je de mensen die je kunt aanspreken of een bericht kunt sturen voor de dingen die bij hun naam genoemd zijn.

Facebook

Maächa

– Voert op de Oostvaardersplassen (pb)
– Heeft contact met advocaten.
– Kan aangesproken worden door de media.
– Zoekt naar oplossingen.
– Beheerder van deze groep.

Ellemieke
– Voert op de Oostvaardersplassen (pb)
– Houdt zich bezig met donaties van hooi.

Bert
– Houdt zich bezig met de politiek.
– Zoekt naar oplossingen

DONATIES

Er is inmiddels ruim €6000,- gedoneerd naar de crowdfundactie. Dat is geweldig!!

Daar worden nu o.a. bolderkarren mee aangeschaft en gaat ook gebruikt worden om de eventuele boetes mee te betalen.

We willen jullie echter vragen niet meer te doneren naar:

https://www.doneeractie.nl/dieren-bijvoeren-oostvaar…/-17082

Dit is omdat we hiervan 6% moeten inleveren aan de organisator en er wordt ook nog eens €0.85 per donatie ingevorderd. Daarnaast moet er ook nog 21% belasting over betaald worden. Dus dan blijft er wel weinig over voor het werkelijke doel. Dat willen we NIET!!

Mochten jullie nog willen doneren kan dat naar de het volgende rekeningnummer:

Abandoned Pets Foundation
NL43RABO0138439621
ovv Oostvaardersplassen

Dit is al een bestaande stichting die deze kosten allemaal niet rekent. Dat is geweldig!!

VERDER:

We merken dat veel mensen goedbedoeld mee willen helpen om ons gezamelijk doel te bereiken, namelijk het stoppen van het dierenleed in de OVP. Hierdoor ontstaan veel dubbele situaties die onnodig zijn. Ook maakt dit alles extra chaotisch en onduidelijk.

Een voorbeeld: Er zijn al contacten gelegd met alle betrokken partijenzoals, gemeente, provincie, politiek, etcetera. Ook vinden er gesprekken. U hoeft daarom niet op eigen initiatief naar de gemeente te gaan, de politie te bellen of een dierenarts om advies te vragen.

In het verleden zijn al meerdere rechtzaken gevoerd. Ook op dit moment zijn er rechtzaken lopende. Hoe goedbedoeld ook: u hoeft niet op te roepen of er juristen zijn die willen helpen om een rechtzaak aan te spannen.

BESTAANDE ACTIEGROEPEN OP FACEBOOK:

  1. Demonstratie OVP
    Heeft de organisatie van de demonstratie op zich genomen. Heeft NIET tot doel om te gaan (bij)voeren! Heeft wel tot doel om demonstraties of vergelijkbare acties op te zetten.
    Ziet toe of beleid nu wordt veranderd, waardoor de omstandigheden van de grote grazers zich verbeteren. Zolang er geen structurele verbeteringen zijn, blijft deze pagina in de lucht. Deze groep houdt zich NIET bezig met de inhoudelijke discussie op Facebook. Bijdragen hierin worden dan ok niet geplaatst op de pagina.
  2. Bijvoeren dieren OOstvaardersplassen ( Maacha Vrolijk)
    Deze groep voert bij, zamelt hooi en donaties in om bijvoeren mogelijk te maken. Beantwoord vragen of de actuele stand van zaken. Houdt controles in het gebied. Ook wordt hier de inhoudelijke discussie gevoerd, met of zonder beeldmateraal.
  3. Stichting Abandoned pets foundation. Deze stichting heeft een pagina op facebook. Deze stichting is nauw betrokken bij diverse acties zoals hooi inzamelen en op slaan, overleg voeren en de media te woord staan.
  4. Anti oostvaardersplassen. In deze groep kunt u uw verhaal, beeldmateriaal en emoties kwijt. In deze groep kunt u discussieren en van gedachtegang wisselen.

LAATSTE OPMERKING:

Ik wil jullie er op wijzen dat we allemaal heel hard aan het werk zijn om dit in goede banen te leiden. We zijn van ’s ochtends tot ’s avonds aan de gang.
We zijn zo snel groot gegroeid, dat we hier echt onze draai in moeten vinden.
Daarnaast hebben we allemaal een gezin, werk of andere bezigheden. Dat maakt het voor ons onmogelijk om altijd adequaat te reageren.

We hopen hierbij op jullie begrip.

Tips zijn altijd welkom, maar laten we elkaar vooral niet afzeiken. Nogmaals; we zijn hier tenslotte voor hetzelfde doel;
De dieren in de Oostvaardersplassen!!
#stopdierenleed #hekkendichtiszorgplicht #wegmetOVP

We hopen met dit bericht wat rust en duidelijkheid gegeven te hebben, zodat de inzet effectief en duidelijk blijft en wordt!

Bedankt mensen!

Met enorme dankbaarheid aan al die mensen die hart hebben voor dieren en opkomen voor deze dieren in de Oostvaardersplassen!

Ook namens alle dieren!

Actievoerders, geweldig wat jullie allemaal doen!
Bedankt!

Dank ook aan alle foto’s die mensen gemaakt hebben, als bewijs van het onrecht

dat deze dieren wordt aangedaan!